(2,5-dioxo-4,4-diphenylimidazolidin-1-yl)methyl heptanoate


(2,5-dioxo-4,4-diphenylimidazolidin-1-yl)methyl heptanoate; 3-heptanoyloxymethylphenytoin
Formula:C23H26N2O4; 394.47 g/mol
InChiKey:FFGKFDRZZAJYCH-UHFFFAOYSA-N
Molecular structure of (2,5-dioxo-4,4-diphenylimidazolidin-1-yl)methyl heptanoate

Isomers

brucine
Molecular structure of brucine
(2,5-dioxo-4,4-diphenylimidazolidin-1-yl)methyl heptanoate
Molecular structure of (2,5-dioxo-4,4-diphenylimidazolidin-1-yl)methyl heptanoate