3-[[(2,6-dimethylphenyl)amino]carbonyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid


3-[[(2,6-dimethylphenyl)amino]carbonyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Formula:C17H19NO3; 285.34 g/mol
InChiKey:GGXJJEQPCDDEBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2C3CC(C=C3)C2C(O)=O
Molecular structure of 3-[[(2,6-dimethylphenyl)amino]carbonyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Melting point:167 °C

Isomers

(R)-(+)-2-(carbobenzyloxyamino)-3-phenyl-1-propanol
Molecular structure of (R)-(+)-2-(carbobenzyloxyamino)-3-phenyl-1-propanol
coclaurine
Molecular structure of coclaurine
N-(2,5-diethoxyphenyl)benzamide
Molecular structure of N-(2,5-diethoxyphenyl)benzamide
3-[[(2,6-dimethylphenyl)amino]carbonyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Molecular structure of 3-[[(2,6-dimethylphenyl)amino]carbonyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
hydromorphone
Molecular structure of hydromorphone
1-(3'-hydroxypropyl)-4,6,8-trimethylfuro[2,3-h]quinolin-2(1H)-one
Molecular structure of 1-(3'-hydroxypropyl)-4,6,8-trimethylfuro[2,3-h]quinolin-2(1H)-one
morphine
Molecular structure of morphine
norcodeine
Molecular structure of norcodeine
piperine
Molecular structure of piperine
Z-L-phenylalaninol
Molecular structure of Z-L-phenylalaninol