(2-hydroxy-4-octoxyphenyl)-phenylmethanone


2-benzoyl-5-(octyloxy)phenol; (2-hydroxy-4-octoxyphenyl)-phenylmethanone; 2-hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone; 2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophenone; octabenzone
Links:🌍 Wikipedia, 📏 NIST
CAS RN:[1843-05-6]
Formula:C21H26O3; 326.44 g/mol
InChiKey:QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:CCCCCCCCOc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
Molecular structure of (2-hydroxy-4-octoxyphenyl)-phenylmethanone
Melting point:48 °C

Isomers

buparvaquone
Molecular structure of buparvaquone
(2-hydroxy-4-octoxyphenyl)-phenylmethanone
Molecular structure of (2-hydroxy-4-octoxyphenyl)-phenylmethanone
(2E,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Molecular structure of (2E,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
moxesterol
Molecular structure of moxesterol
moxestrol
Molecular structure of moxestrol
2,3,5-trimethyl-6-(12-hydroxy-5,10-dodecadiynyl)-1,4-benzoquinone
Molecular structure of 2,3,5-trimethyl-6-(12-hydroxy-5,10-dodecadiynyl)-1,4-benzoquinone