(2E)-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one


(2E)-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one
Formula:C13H20O; 192.30 g/mol
InChiKey:XEJGJTYRUWUFFD-FNORWQNLSA-N
SMILES:C/C=C/C(=O)C1C(C)C=CCC1(C)C
Molecular structure of (2E)-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one

Isomers

1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one
Molecular structure of 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-4-en-1-one
2-n-heptylphenol
Molecular structure of 2-n-heptylphenol
4-heptylphenol
Molecular structure of 4-heptylphenol
2-hexyl-4-methylphenol
Molecular structure of 2-hexyl-4-methylphenol
2-hexyl-6-methylphenol
Molecular structure of 2-hexyl-6-methylphenol
4-hexyl-2-methylphenol
Molecular structure of 4-hexyl-2-methylphenol
α-ionone
Molecular structure of a-ionone
β-ionone
Molecular structure of b-ionone
γ-ionone
Molecular structure of g-ionone
[2-(3-methylbutoxy)ethyl]benzene
Molecular structure of [2-(3-methylbutoxy)ethyl]benzene
1-phenyl-1-heptanol
Molecular structure of 1-phenyl-1-heptanol
7-phenyl-1-heptanol
Molecular structure of 7-phenyl-1-heptanol
pseudoionone
Molecular structure of pseudoionone
(1R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ylidene-2-propanone
Molecular structure of (1R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ylidene-2-propanone
(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)but-2-en-1-one
Molecular structure of (E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)but-2-en-1-one
(2E)-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-one
Molecular structure of (2E)-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-one
(2E)-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one
Molecular structure of (2E)-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one
(E)-4-(2,2,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-3-en-2-one
Molecular structure of (E)-4-(2,2,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-3-en-2-one
(Z)-4-(2,2,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-3-en-2-one
Molecular structure of (Z)-4-(2,2,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-3-en-2-one