(2E)-3-(2-methylphenyl)prop-2-enoic acid


(2E)-3-(2-methylphenyl)prop-2-enoic acid, 2-methylcinnamic acid, o-methyl-trans-cinnamic acid, o-methylcinnamic acid, trans-o-methylcinnamic acid
CAS:[2373-76-4]
Formula:C10H10O2; 162.19 g/mol
Molecular structure of (2E)-3-(2-methylphenyl)prop-2-enoic acid

Isomers

(2E)-3-(2-methylphenyl)prop-2-enoic acid
Molecular structure of (2E)-3-(2-methylphenyl)prop-2-enoic acid
(2E)-3-(3-methylphenyl)prop-2-enoic acid
Molecular structure of (2E)-3-(3-methylphenyl)prop-2-enoic acid
(2E)-3-(4-methylphenyl)prop-2-enoic acid
Molecular structure of (2E)-3-(4-methylphenyl)prop-2-enoic acid
(4-ethenylphenyl) acetate
Molecular structure of (4-ethenylphenyl) acetate
(E)-2-methyl-3-phenylprop-2-enoic acid
Molecular structure of (E)-2-methyl-3-phenylprop-2-enoic acid
(E)-3-(2-methoxyphenyl)prop-2-enal
Molecular structure of (E)-3-(2-methoxyphenyl)prop-2-enal
(E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enal
Molecular structure of (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enal
(E)-3-phenyl-2-propen-1-yl formate
Molecular structure of (E)-3-phenyl-2-propen-1-yl formate
(E)-4-phenyl-3-butenoic acid
Molecular structure of (E)-4-phenyl-3-butenoic acid
1,2-diacetylbenzene
Molecular structure of 1,2-diacetylbenzene
1,3-diacetylbenzene
Molecular structure of 1,3-diacetylbenzene
1,4-diacetylbenzene
Molecular structure of 1,4-diacetylbenzene
1-allyl-3,4-methylendioxybenzene
Molecular structure of 1-allyl-3,4-methylendioxybenzene
1-ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Molecular structure of 1-ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
1-phenylcyclopropanecarboxylic acid
Molecular structure of 1-phenylcyclopropanecarboxylic acid
1-propenyl-3,4-methylenedioxybenzene
Molecular structure of 1-propenyl-3,4-methylenedioxybenzene
2-allyloxybenzaldehyde
Molecular structure of 2-allyloxybenzaldehyde
2-prop-2-en-1-ylbenzoic acid
Molecular structure of 2-prop-2-en-1-ylbenzoic acid
3,3-dimethyl-2-benzofuran-1(3H)-one
Molecular structure of 3,3-dimethyl-2-benzofuran-1(3H)-one
3-allylsalicylaldehyde
Molecular structure of 3-allylsalicylaldehyde
3-methoxy-4-methylbicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-one
Molecular structure of 3-methoxy-4-methylbicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-one
3-methoxy-5-methylbicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-one
Molecular structure of 3-methoxy-5-methylbicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-one
4,5-dihydro-5-phenyl-2(3H)-furanone
Molecular structure of 4,5-dihydro-5-phenyl-2(3H)-furanone
4,6-dimethyl-1-benzofuran-2(3H)-one
Molecular structure of 4,6-dimethyl-1-benzofuran-2(3H)-one
4,7-dimethyl-2-benzofuran-1(3H)-one
Molecular structure of 4,7-dimethyl-2-benzofuran-1(3H)-one
4-allyloxybenzaldehyde
Molecular structure of 4-allyloxybenzaldehyde
4-ethenylphenyl acetate
Molecular structure of 4-ethenylphenyl acetate
4-methoxy-1-indanone
Molecular structure of 4-methoxy-1-indanone
5-acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Molecular structure of 5-acetyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan
5-hydroxy-1-tetralone
Molecular structure of 5-hydroxy-1-tetralone
5-methoxy-1-indanone
Molecular structure of 5-methoxy-1-indanone
5-methoxy-3-methylbicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-one
Molecular structure of 5-methoxy-3-methylbicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-one
6-hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Molecular structure of 6-hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
6-methoxy-1-indanone
Molecular structure of 6-methoxy-1-indanone
6-methyl-4-chromanone
Molecular structure of 6-methyl-4-chromanone
7-hydroxy-4-methyl-1-indanone
Molecular structure of 7-hydroxy-4-methyl-1-indanone
7-hydroxy-6-methyl-1-indanone
Molecular structure of 7-hydroxy-6-methyl-1-indanone
7-methoxy-1-indanone
Molecular structure of 7-methoxy-1-indanone
allyl benzoate
Molecular structure of allyl benzoate
benzoylacetone
Molecular structure of benzoylacetone
benzyl acrylate
Molecular structure of benzyl acrylate
bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl acetate
Molecular structure of bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl acetate
methyl (Z)-3-phenyl-2-propenoate
Molecular structure of methyl (Z)-3-phenyl-2-propenoate
methyl 4-ethenylbenzoate
Molecular structure of methyl 4-ethenylbenzoate
methyl cinnamate
Molecular structure of methyl cinnamate
phenyl methacrylate
Molecular structure of phenyl methacrylate
trans-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
Molecular structure of trans-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid