(4-chlorophenyl)(2-naphthylcarbonyl)hydroxylamine


N-(4-chlorophenyl)-N-hydroxynaphthalene-2-carboxamide; (4-chlorophenyl)(2-naphthylcarbonyl)hydroxylamine
Formula:C17H12ClNO2; 297.74 g/mol
InChiKey:HVYDRBTXGUFRBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:ON(c1ccc(Cl)cc1)C(=O)c2ccc3ccccc3c2
Molecular structure of (4-chlorophenyl)(2-naphthylcarbonyl)hydroxylamine

Isomers

2-[(3-chlorobenzyl)amino]naphthalene-1,4-dione
Molecular structure of 2-[(3-chlorobenzyl)amino]naphthalene-1,4-dione
2-[(4-chlorobenzyl)amino]naphthalene-1,4-dione
Molecular structure of 2-[(4-chlorobenzyl)amino]naphthalene-1,4-dione
N-(4-chlorophenyl)-3-hydroxy-2-naphthamide
Molecular structure of N-(4-chlorophenyl)-3-hydroxy-2-naphthamide
(4-chlorophenyl)(2-naphthylcarbonyl)hydroxylamine
Molecular structure of (4-chlorophenyl)(2-naphthylcarbonyl)hydroxylamine