(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile


(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile
Formula:C14H19NO; 217.31 g/mol
InChiKey:OUKJZHRCKQJXSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:Cc1cc(c(O)c(C)c1CC#N)C(C)(C)C
Molecular structure of (4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile

Isomers

(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile
Molecular structure of (4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile
N-cyclohexyl-4-methylbenzamide
Molecular structure of N-cyclohexyl-4-methylbenzamide
ethoxyquin
Molecular structure of ethoxyquin
3-methyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidone
Molecular structure of 3-methyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidone
4-(2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-yl)butan-2-one
Molecular structure of 4-(2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-yl)butan-2-one
(E)-N-pentyl-3-phenylprop-2-enamide
Molecular structure of (E)-N-pentyl-3-phenylprop-2-enamide
6-phenyl-1-oxa-7-azaspiro[4,5]decane
Molecular structure of 6-phenyl-1-oxa-7-azaspiro[4,5]decane