3-vinylphenol


3-ethenylphenol; m-hydroxystyrene; m-vinylphenol; 3-vinylphenol
CAS:[620-18-8]
Formula:C8H8O; 120.15 g/mol
InChiKey:YNGIFMKMDRDNBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:Oc1cccc(C=C)c1
Molecular structure of 3-ethenylphenol
Melting point:1 °C

Isomers

acetophenone
Molecular structure of acetophenone
bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-ol
Molecular structure of bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-ol
1,3-dihydro-2-benzofuran
Molecular structure of 1,3-dihydro-2-benzofuran
2,3-dihydrobenzofuran
Molecular structure of 2,3-dihydrobenzofuran
ethenoxybenzene
Molecular structure of ethenoxybenzene
2-ethenylphenol
Molecular structure of 2-ethenylphenol
3-ethenylphenol
Molecular structure of 3-ethenylphenol
2-methylbenzaldehyde
Molecular structure of 2-methylbenzaldehyde
3-methylbenzaldehyde
Molecular structure of 3-methylbenzaldehyde
4-methylbenzaldehyde
Molecular structure of 4-methylbenzaldehyde
phenylacetaldehyde
Molecular structure of phenylacetaldehyde
phenyloxirane
Molecular structure of phenyloxirane
(2R)-2-phenyloxirane
Molecular structure of (2R)-2-phenyloxirane
(2S)-2-phenyloxirane
Molecular structure of (2S)-2-phenyloxirane
4-vinylphenol
Molecular structure of 4-vinylphenol