2-{[(E)-(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]amino}benzoic acid


2-{[(E)-(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]amino}benzoic acid
Formula:C18H21NO3; 299.37 g/mol
InChiKey:HQZFNBAHDOKMNO-ZRDIBKRKSA-N
SMILES:CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2=CNc3ccccc3C(O)=O
Molecular structure of 2-{[(E)-(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]amino}benzoic acid
Melting point:112 °C

Isomers

allopseudocodeine
Molecular structure of allopseudocodeine
codeine
Molecular structure of codeine
dihydrocodeinone
Molecular structure of dihydrocodeinone
isocodeine
Molecular structure of isocodeine
4-methoxyphenyl (4-butylphenyl)carbamate
Molecular structure of 4-methoxyphenyl (4-butylphenyl)carbamate
neopine
Molecular structure of neopine
pseudocodeine
Molecular structure of pseudocodeine
thebainone
Molecular structure of thebainone
2-{[(E)-(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]amino}benzoic acid
Molecular structure of 2-{[(E)-(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]amino}benzoic acid