3-pyridin-3-ylpropanamide


3-pyridin-3-ylpropanamide; β-(β-pyridyl)propanamide
Formula:C8H10N2O; 150.18 g/mol
InChiKey:AHZYDHMFNHSEHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:NC(=O)CCc1cccnc1
Molecular structure of 3-pyridin-3-ylpropanamide
Log10 partition octanol / water:-0.26

Isomers

2-acetamidoaniline
Molecular structure of 2-acetamidoaniline
2-acetyl-3-ethylpyrazine
Molecular structure of 2-acetyl-3-ethylpyrazine
1-acetyl-2-phenylhydrazine
Molecular structure of 1-acetyl-2-phenylhydrazine
2-aminoacetanilide
Molecular structure of 2-aminoacetanilide
3'-aminoacetanilide
Molecular structure of 3'-aminoacetanilide
4-aminoacetanilide
Molecular structure of 4-aminoacetanilide
3-amino-4-methylbenzamide
Molecular structure of 3-amino-4-methylbenzamide
4-amino-N-methylbenzamide
Molecular structure of 4-amino-N-methylbenzamide
benzylurea
Molecular structure of benzylurea
N,N-dimethylpyridine-2-carboxamide
Molecular structure of N,N-dimethylpyridine-2-carboxamide
N,N-dimethylpyridine-3-carboxamide
Molecular structure of N,N-dimethylpyridine-3-carboxamide
N-ethyl-N-phenylnitrous amide
Molecular structure of N-ethyl-N-phenylnitrous amide
N-ethylpyridine-3-carboxamide
Molecular structure of N-ethylpyridine-3-carboxamide
2-methylbenzamide oxime
Molecular structure of 2-methylbenzamide oxime
3-methylbenzamide oxime
Molecular structure of 3-methylbenzamide oxime
4-methylbenzamide oxime
Molecular structure of 4-methylbenzamide oxime
N-methylbenzohydrazide
Molecular structure of N-methylbenzohydrazide
2-methylbenzohydrazide
Molecular structure of 2-methylbenzohydrazide
3-methylbenzohydrazide
Molecular structure of 3-methylbenzohydrazide
4-methylbenzohydrazide
Molecular structure of 4-methylbenzohydrazide
N-methyl-N-(phenylmethyl)nitrous amide
Molecular structure of N-methyl-N-(phenylmethyl)nitrous amide
1-methyl-1-phenylurea
Molecular structure of 1-methyl-1-phenylurea
1-(3-methylphenyl)urea
Molecular structure of 1-(3-methylphenyl)urea
(2-methylphenyl)urea
Molecular structure of (2-methylphenyl)urea
3-methyl-1-phenylurea
Molecular structure of 3-methyl-1-phenylurea
(4-methylphenyl)urea
Molecular structure of (4-methylphenyl)urea
4-nitroso-N,N-dimethylaniline
Molecular structure of 4-nitroso-N,N-dimethylaniline
phenylacetic acid hydrazide
Molecular structure of phenylacetic acid hydrazide
N-phenylacetohydrazide
Molecular structure of N-phenylacetohydrazide
3-pyridin-2-ylpropanamide
Molecular structure of 3-pyridin-2-ylpropanamide
3-pyridin-3-ylpropanamide
Molecular structure of 3-pyridin-3-ylpropanamide
3-pyridin-4-ylpropanamide
Molecular structure of 3-pyridin-4-ylpropanamide
6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-α]pyrimidin-4-one
Molecular structure of 6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one