(1-chloroethenyl)trimethylgermane


(1-chloroethenyl)trimethylgermane; α-chloroethenyltrimethylgermane; α-chlorovinyltrimethylgermane
Formula:C5H11ClGe; 179.21 g/mol
InChiKey:BZWPMXIZSADUKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:C[Ge](C)(C)C(Cl)=C
Molecular structure of (1-chloroethenyl)trimethylgermane
Dipole moment:1.82 D

Isomers

(1-chloroethenyl)trimethylgermane
Molecular structure of (1-chloroethenyl)trimethylgermane
(2-chloroethenyl)trimethylgermane
Molecular structure of (2-chloroethenyl)trimethylgermane