[4-(2,4,6-trimethylbenzoyl)phenyl]-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone


p-dimesitoylbenzene; [4-(2,4,6-trimethylbenzoyl)phenyl]-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone
Links:🕷 ChemSpider
Formula:C26H26O2; 370.49 g/mol
InChiKey:LXKSCSKGTSKTPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(=O)c2ccc(cc2)C(=O)c3c(C)cc(C)cc3C
Molecular structure of [4-(2,4,6-trimethylbenzoyl)phenyl]-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone
Dipole moment:3.14 D

Isomers

[2-(2,4,6-trimethylbenzoyl)phenyl]-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone
Molecular structure of [2-(2,4,6-trimethylbenzoyl)phenyl]-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone
[3-(2,4,6-trimethylbenzoyl)phenyl]-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone
Molecular structure of [3-(2,4,6-trimethylbenzoyl)phenyl]-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone
[4-(2,4,6-trimethylbenzoyl)phenyl]-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone
Molecular structure of [4-(2,4,6-trimethylbenzoyl)phenyl]-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone