1-hexene


butylethylene; 1-hexene; hex-1-ene; hexene-1; hexylene; α-hexylene
Links:📏 NIST, 📖 PubMed
CAS RN:[592-41-6]
Formula:C6H12; 84.16 g/mol
InChiKey:LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:CCCCC=C
Molecular structure of 1-hexene
Density:0.668 g/mL
Molar volume:126.0 mL/mol
Refractive index:1.388
Molecular refractive power:29.72 mL/mol
Dielectric constant:2.05
Dipole moment:0.46 D
Melting point:-138 °C
Boiling point:63 °C
Antoine equation
P(Torr) vs T(°C)
Vapour pressure vs temperature
Surface tension:19.49 dyn/cm
Critical temperature:243 °C
Critical pressure:3.1 atm
Log10 partition octanol / water:3.40
Dimroth ET:32.4
Hildebrant solubility parameter (δ):7.3

Isomers

cis,cis-1,2,3-trimethylcyclopropane
Molecular structure of cis,cis-1,2,3-trimethylcyclopropane
cyclohexane
Molecular structure of cyclohexane
2,3-dimethyl-1-butene
Molecular structure of 2,3-dimethyl-1-butene
2,3-dimethyl-2-butene
Molecular structure of 2,3-dimethyl-2-butene
3,3-dimethyl-1-butene
Molecular structure of 3,3-dimethyl-1-butene
1,1-dimethylcyclobutane
Molecular structure of 1,1-dimethylcyclobutane
(1R,2S)-1,2-dimethylcyclobutane
Molecular structure of (1R,2S)-1,2-dimethylcyclobutane
trans-1,2-dimethylcyclobutane
Molecular structure of trans-1,2-dimethylcyclobutane
cis-1,3-dimethylcyclobutane
Molecular structure of cis-1,3-dimethylcyclobutane
trans-1,3-dimethylcyclobutane
Molecular structure of trans-1,3-dimethylcyclobutane
2-ethyl-1-butene
Molecular structure of 2-ethyl-1-butene
ethylcyclobutane
Molecular structure of ethylcyclobutane
1-ethyl-1-methylcyclopropane
Molecular structure of 1-ethyl-1-methylcyclopropane
1-hexene
Molecular structure of 1-hexene
(Z)-2-hexene
Molecular structure of (Z)-2-hexene
trans-2-hexene
Molecular structure of trans-2-hexene
(E)-3-hexene
Molecular structure of (E)-3-hexene
(Z)-3-hexene
Molecular structure of (Z)-3-hexene
methylcyclopentane
Molecular structure of methylcyclopentane
1-methyl-trans-2-ethylcyclopropane
Molecular structure of 1-methyl-trans-2-ethylcyclopropane
cis-1-methyl-2-ethylcyclopropane
Molecular structure of cis-1-methyl-2-ethylcyclopropane
2-methyl-1-pentene
Molecular structure of 2-methyl-1-pentene
2-methyl-2-pentene
Molecular structure of 2-methyl-2-pentene
3-methyl-1-pentene
Molecular structure of 3-methyl-1-pentene
(E)-3-methyl-2-pentene
Molecular structure of (E)-3-methyl-2-pentene
(Z)-3-methyl-2-pentene
Molecular structure of (Z)-3-methyl-2-pentene
4-methyl-1-pentene
Molecular structure of 4-methyl-1-pentene
(E)-4-methyl-2-pentene
Molecular structure of (E)-4-methyl-2-pentene
(Z)-4-methyl-2-pentene
Molecular structure of (Z)-4-methyl-2-pentene
propan-2-ylcyclopropane
Molecular structure of propan-2-ylcyclopropane
n-propylcyclopropane
Molecular structure of n-propylcyclopropane
1,1,2-trimethylcyclopropane
Molecular structure of 1,1,2-trimethylcyclopropane
1,cis-2,trans-3-trimethylcyclopropane
Molecular structure of 1,cis-2,trans-3-trimethylcyclopropane