cinchonine


(9S)-cinchonan-9-ol; (+)-cinchonine; cinchonine; δ-cinchonine; (S)-[(4S,5R,7R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-7-yl]-quinolin-4-ylmethanol
Links:🌍 Wikipedia, 📏 NIST, 📖 PubMed
MeSH:Anti-Infective Agents
CAS RN:[118-10-5]
Formula:C19H22N2O; 294.40 g/mol
InChiKey:KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
SMILES:O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
Molecular structure of cinchonine
Melting point:258 °C
Log10 partition octanol / water:2.68
1g dissolves in:
28.57g piperidine;    62.50g aniline;    71.43g pyridine;    76.92g diethylamine;    85.47g methanol;    90.91g 3-methyl-1-butanol;    91.74g 2-methyl-1-propanol;    114.42g ethanol;    143.29g trichloromethane;    166.67g trichloromethane;    200.00g 1,2,3-propanetriol;    1,000.00g diethyl ether;    1,098.90g 2-propanone;    1,390.82g ethyl acetate;    1,754.39g benzene;    1,818.18g diethyl ether;    1,834.86g benzene;    2,770.08g tetrachloromethane;    2,985.07g hexane;    4,184.10g water;    7,633.59g water

Isomers

cinchonidine
Molecular structure of cinchonidine
cinchonine
Molecular structure of cinchonine
cinchotoxine
Molecular structure of cinchotoxine
noxiptilin
Molecular structure of noxiptilin
1-pentyl-2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxoquinazoline
Molecular structure of 1-pentyl-2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxoquinazoline